Risker med tekniska lösningar i anbud (byggentreprenad)

Önskemålet om att tekniska lösningar och dylik ska redovisas i anbudet kommer från kunderna med jämna mellanrum och man ställs inför valet om man ska ta med ett sådant krav eller inte. Det beror så klart mycket på vad som handlas upp men det kan innebära ganska stora risker att begära in en teknisk lösning i … Fortsätt läsa Risker med tekniska lösningar i anbud (byggentreprenad)