Handla VA-material

Jag hjälpte en kund att genomföra en offentlig upphandling av VA-material. Avtalet utformades som ett ramavtal där det ingick i den högst rankade leverantörens åtagande att köpa beställarens befintliga lager och upprätta ett konsignationslager i beställarens lokaler. För större leveranser skulle förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Upphandlingen genomfördes med ett förhandlat förfarande. Inledande dialog Inledande dialog togs med ett antal … Fortsätt läsa Handla VA-material

Kort om standardavtal

När man ska börja med att strukturera upp sitt förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att undersöka om det finns något standardavtal att utgå ifrån inom den aktuella upphandlingens område. Genom att studera förekommande standardavtal får man en inblick i hur branschen eller åtminstone en part i branschen resonerar kring olika avtalsfrågor och hur … Fortsätt läsa Kort om standardavtal

Begrepp och transparens

En mycket enkelt sätt att öka transparensen i sina upphandlingar och förfrågningsunderlag är att utgå från standardavtal som branschen känner till. Mitt råd är dock att inte köpa dessa "rakt av" utan gör de ändringar du finner nödvändiga. Förfrågningsunderlaget blir ännu tydligare om du tar dig tiden att läsa igenom standardavtalen och konsekvent använda dig av exakt … Fortsätt läsa Begrepp och transparens