Handla VA-material

Jag hjälpte en kund att genomföra en offentlig upphandling av VA-material. Avtalet utformades som ett ramavtal där det ingick i den högst rankade leverantörens åtagande att köpa beställarens befintliga lager och upprätta ett konsignationslager i beställarens lokaler. För större leveranser skulle förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Upphandlingen genomfördes med ett förhandlat förfarande. Inledande dialog Inledande dialog togs med ett antal … Fortsätt läsa Handla VA-material

Ramavtal eller vanligt kontrakt?

Jag fick en fråga om vad som skiljer ett ramavtal från ett vanligt kontrakt. Det är viktigt att veta eftersom ett ramavtal som huvudregel endast får vara i max fyra år, inklusive eventuella förlängningsoptioner. En vanligt missuppfattning som jag stöter på är att ett avtal är ett ramavtal bara för att ersättning utgår enligt en … Fortsätt läsa Ramavtal eller vanligt kontrakt?

Ramavtal – byggentreprenader

När man tar fram ett ramavtal för en byggentreprenad (AB 04) kan det vara en idé att tänka lite extra på det här med tydligheten. Ofta ser man att myndigheten både lägger in upphandlingsföreskrifter för såväl ramavtalsupphandlingen som för avrop och förnyad konkurrens under kod AFB i de administrativa föreskrifterna. Följden kan då bli att … Fortsätt läsa Ramavtal – byggentreprenader