Golv- och takpriser…

I en dom den 25 juni 2018 slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att "Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas." Utan någon djupare analys var det kanske efter domen i Kammarrätten i Göteborg 2013 (Mål nr-2598-2601-13) som … Fortsätt läsa Golv- och takpriser…