Anbudsformulär

Formulär av olika slag som ger stöd till anbudsgivare är ett mycket bra sätt att höja kvaliteten på anbuden. Det viktigaste formuläret är kanske anbudsformuläret. Jag använder alltid någon form av anbudsformulär. Anbudsformuläret ska inte enbart vara någon checklista för att säkerställa att allt är med utan bör inledas med en referens till förfrågningsunderlaget i … Fortsätt läsa Anbudsformulär

Lägsta pris eller kvalitet?

Det ena utesluter inte det andra. När man läser om offentlig upphandling i media handlar det ofta om priset och kvaliteten hos det upphandlade. "Nu har man bara tittat på priset igen och struntat i kvaliteten", kan det låta. Utgångsläget för sådana uttalande verkar vara att man endast läst vilken värderingsprincip som valts för upphandlingen … Fortsätt läsa Lägsta pris eller kvalitet?