Anbudsformulär

Formulär av olika slag som ger stöd till anbudsgivare är ett mycket bra sätt att höja kvaliteten på anbuden. Det viktigaste formuläret är kanske anbudsformuläret. Jag använder alltid någon form av anbudsformulär. Anbudsformuläret ska inte enbart vara någon checklista för att säkerställa att allt är med utan bör inledas med en referens till förfrågningsunderlaget i … Fortsätt läsa Anbudsformulär