Begränsad kontroll

Ett sätt att underlätta för dina anbudsgivare är att utnyttja möjligheten till begränsad kontroll enligt LOU (LUF) kap 11 § 17 (kap 11 § 13) och kap 15 § 13b. Det innebär kort att man begränsar kontrollen av kvalificeringskraven avseende leverantörers lämplighet till det eller de anbud som är i läge för tilldelning. Du behöver … Fortsätt läsa Begränsad kontroll