Kort om standardavtal

När man ska börja med att strukturera upp sitt förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att undersöka om det finns något standardavtal att utgå ifrån inom den aktuella upphandlingens område. Genom att studera förekommande standardavtal får man en inblick i hur branschen eller åtminstone en part i branschen resonerar kring olika avtalsfrågor och hur … Fortsätt läsa Kort om standardavtal

Lägsta pris eller kvalitet?

Det ena utesluter inte det andra. När man läser om offentlig upphandling i media handlar det ofta om priset och kvaliteten hos det upphandlade. "Nu har man bara tittat på priset igen och struntat i kvaliteten", kan det låta. Utgångsläget för sådana uttalande verkar vara att man endast läst vilken värderingsprincip som valts för upphandlingen … Fortsätt läsa Lägsta pris eller kvalitet?