Intyg om andras kapacitet

Ofta ser man att myndigheter begär att leverantörerna ska bifoga ett intyg eller samarbetsavtal om annans ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet åberopas. Följande brukar då vara saxat ur lagtexten "Leverantören skall genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet … Fortsätt läsa Intyg om andras kapacitet