Ramavtal – byggentreprenader

När man tar fram ett ramavtal för en byggentreprenad (AB 04) kan det vara en idé att tänka lite extra på det här med tydligheten. Ofta ser man att myndigheten både lägger in upphandlingsföreskrifter för såväl ramavtalsupphandlingen som för avrop och förnyad konkurrens under kod AFB i de administrativa föreskrifterna. Följden kan då bli att … Fortsätt läsa Ramavtal – byggentreprenader