Upphandling i två steg

Det finns fördelar med att dela upp din upphandling i två administrativa steg. Det kan man i normalfallet göra vid förhandlat förfarande (LUF-över tröskelvärdet), selektivt förfarande (LOU/LUF-över tröskelvärdet) och urvalsförfarande (LOU/LUF-under tröskelvärdet). En offentlig upphandling är i princip alltid uppdelad i två steg - 1.Kvalificering av leverantör och 2.Prövning av anbud. I första steget kvalificeras … Fortsätt läsa Upphandling i två steg

Kort om standardavtal

När man ska börja med att strukturera upp sitt förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att undersöka om det finns något standardavtal att utgå ifrån inom den aktuella upphandlingens område. Genom att studera förekommande standardavtal får man en inblick i hur branschen eller åtminstone en part i branschen resonerar kring olika avtalsfrågor och hur … Fortsätt läsa Kort om standardavtal

Begränsad kontroll

Ett sätt att underlätta för dina anbudsgivare är att utnyttja möjligheten till begränsad kontroll enligt LOU (LUF) kap 11 § 17 (kap 11 § 13) och kap 15 § 13b. Det innebär kort att man begränsar kontrollen av kvalificeringskraven avseende leverantörers lämplighet till det eller de anbud som är i läge för tilldelning. Du behöver … Fortsätt läsa Begränsad kontroll