Kort om standardavtal

När man ska börja med att strukturera upp sitt förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att undersöka om det finns något standardavtal att utgå ifrån inom den aktuella upphandlingens område. Genom att studera förekommande standardavtal får man en inblick i hur branschen eller åtminstone en part i branschen resonerar kring olika avtalsfrågor och hur … Fortsätt läsa Kort om standardavtal

Kort om upphandlingsföreskrifter

Ett mycket bra sätt att öka tydligheten i ditt förfrågningsunderlag är att skapa separata upphandlingsföreskrifter. I en byggentreprenad upprättad enligt AMA AF så återfinns upphandlingsföreskrifterna under koden AFB. Fördelen med att skapa separata upphandlingsföreskrifter är att anbudsgivaren förstår att det är endast här hen hittar instruktioner för anbudsgivning. Jag brukar bryta ut AFB till ett … Fortsätt läsa Kort om upphandlingsföreskrifter

Registreringsbeviset

När man kvalificerar sina leverantörer finns det en möjlighet att begära att en anbudssökande och anbudsgivare visar att hen är registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad (LOU kap 11 § 6). Här i Sverige brukar man ofta begära att en leverantör visar att hen är … Fortsätt läsa Registreringsbeviset