MF med beskrivande text

Ibland ser man i förfrågningsunderlag till utförandeentreprenader enligt AB 04 att myndigheten skriver ihop handling 10 (Ej prissatt mängdförteckning) och handling 11 (teknisk beskrivning) till en handling som man kallar typ "Mängdförteckning med beskrivande text" eller "Mängdbeskrivning". Denna handling ger man rangen 10. Det man kan fråga sig då är hur man sedan tänker att handlingen … Fortsätt läsa MF med beskrivande text

Utvärdering med LCC

Genomförde en offentligt upphandling av en maskin till ett reningsverk för en tid sedan. Anbuden utvärderades med en LCC-analys som bland annat tog hänsyn till maskinens inköpspris, förväntade kapacitet, elförbrukning och reparationskostnader under en 15-årsperiod. Att utvärdera kostnaderna som uppstår under en maskins livslängd, eller i alla fall en bra del av den, borde vara standardförfarande. Inköpspriset kan … Fortsätt läsa Utvärdering med LCC

Kort om standardavtal

När man ska börja med att strukturera upp sitt förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att undersöka om det finns något standardavtal att utgå ifrån inom den aktuella upphandlingens område. Genom att studera förekommande standardavtal får man en inblick i hur branschen eller åtminstone en part i branschen resonerar kring olika avtalsfrågor och hur … Fortsätt läsa Kort om standardavtal