Risker med tekniska lösningar i anbud (byggentreprenad)

Önskemålet om att tekniska lösningar och dylik ska redovisas i anbudet kommer från kunderna med jämna mellanrum och man ställs inför valet om man ska ta med ett sådant krav eller inte. Det beror så klart mycket på vad som handlas upp men det kan innebära ganska stora risker att begära in en teknisk lösning i … Fortsätt läsa Risker med tekniska lösningar i anbud (byggentreprenad)

MF med beskrivande text

Ibland ser man i förfrågningsunderlag till utförandeentreprenader enligt AB 04 att myndigheten skriver ihop handling 10 (Ej prissatt mängdförteckning) och handling 11 (teknisk beskrivning) till en handling som man kallar typ "Mängdförteckning med beskrivande text" eller "Mängdbeskrivning". Denna handling ger man rangen 10. Det man kan fråga sig då är hur man sedan tänker att handlingen … Fortsätt läsa MF med beskrivande text

Ramavtal – byggentreprenader

När man tar fram ett ramavtal för en byggentreprenad (AB 04) kan det vara en idé att tänka lite extra på det här med tydligheten. Ofta ser man att myndigheten både lägger in upphandlingsföreskrifter för såväl ramavtalsupphandlingen som för avrop och förnyad konkurrens under kod AFB i de administrativa föreskrifterna. Följden kan då bli att … Fortsätt läsa Ramavtal – byggentreprenader