Golv- och takpriser…

I en dom den 25 juni 2018 slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att "Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas." Utan någon djupare analys var det kanske efter domen i Kammarrätten i Göteborg 2013 (Mål nr-2598-2601-13) som … Fortsätt läsa Golv- och takpriser…

Nystartat och mindre bolag

Fick en fråga om hur man som enmansföretagare kan bära sig åt när en beställare av konsulttjänster ställer högre krav än man klarar av själv. Svarade ungefär som nedan. "Oftast gäller det att marknadsföra sig innan upphandlingen går ut på räkning för att få Beställaren att inse att det är en god idé att sänka … Fortsätt läsa Nystartat och mindre bolag

ESPD

Nytt i upphandlingslagstiftningen är European Single Procurement Document - ESPD. ESPD är en standardiserad form av egenförsäkran. Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. ESPD finns på alla EU-språk och används som preliminär bevisning för uppfyllandet … Fortsätt läsa ESPD