Utvärdering av annat än pris

Med jämna mellanrum läser man här och var att man i (offentliga) upphandlingar inte fokuserar på något annat än det lägsta priset. Det stämmer så klart inte. Generellt är det så att om man har ett tydligt och kalkylerbart förfrågningsunderlag där i princip alla villkor är fastställda så tycker jag inte det finns någon större … Fortsätt läsa Utvärdering av annat än pris

ESPD

Nytt i upphandlingslagstiftningen är European Single Procurement Document - ESPD. ESPD är en standardiserad form av egenförsäkran. Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. ESPD finns på alla EU-språk och används som preliminär bevisning för uppfyllandet … Fortsätt läsa ESPD

Hänvisning till varumärke

Vad gäller egentligen för hänvisning till varumärke? Frågan regleras i 6 kap. 4 § LOU/LUF. Där följande anges: "De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ursprung, tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa företag gynnas eller missgynnas. Sådana uppgifter och hänvisningar får … Fortsätt läsa Hänvisning till varumärke