Nystartat och mindre bolag

Fick en fråga om hur man som enmansföretagare kan bära sig åt när en beställare av konsulttjänster ställer högre krav än man klarar av själv.

Svarade ungefär som nedan.

”Oftast gäller det att marknadsföra sig innan upphandlingen går ut på räkning för att få Beställaren att inse att det är en god idé att sänka kraven redan från början.

Är upphandlingen redan ute på räkning kan man ställa frågor om hur de tänkt att nystartade och kanske mindre företag ska kunna lämna anbud.

Att försöka tolka om kraven eller tolka dem fritt funkar ofta dåligt utan det gäller att verkligen försöka uppfylla dem eller få beställaren att ändra dem. Vissa krav går så klart att tolka om. Finns det till exempel ett intetsägande krav på ”Kvalitetsledningssystem” så kan ju ett sånt system se ut hur som helst…

Enligt LOU måste upphandlande myndigheter ta ställning till om en upphandling ska delas upp i olika delkontrakt. Bestämmelserna innebär inte att upphandlande myndigheter måste dela upp kontrakt men uppmuntrar upphandlande myndigheter att göra det. Om myndigheten inte har delat upp upphandlingen i delkontrakt måste den motivera varför den valt att inte göra så.

Genom att ställa frågor och göra myndigheten uppmärksam på att det finns andra som vill vara med och konkurrera, kan man påverka myndigheten att faktiskt ändra kraven under pågående upphandling.

Ett annat sätt är att man tillsammans med samarbetspartners går samman och lämnar gemensamt anbud om detta hjälper en att uppfylla kraven.

Efter upphandlingen, om man inte vinner, kan man alltid kontakta vinnaren och erbjuda sig att gå som underkonsult om behov uppstår. Kanske inte så kul men det kan ju gå. På samma sätt kan man kolla runt hos de offentlig beställarna om de har befintliga ramavtal eller om de helt enkelt direktupphandlar den typen av tjänster som man erbjuder.

Är det ej ofta förekommande jobb så kan jag tänka mig att det sker mycket direktupphandlingar utan annonsering (en myndighet får handla tjänster ”av liknande slag” direkt till ett värde av 586′ kr/år) och då gäller det ”bara” att leta upp dessa kunder.”

//Per

www.lowhagen.nu