ESPD

Nytt i upphandlingslagstiftningen är European Single Procurement Document – ESPD.

ESPD är en standardiserad form av egenförsäkran.

Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. ESPD finns på alla EU-språk och används som preliminär bevisning för uppfyllandet av de villkor som ställs vid offentliga upphandlingsförfaranden i hela EU.

Det är obligatoriskt för myndigheten att acceptera ESPD för upphandlingar över tröskelvärdet.

Vilka uppgifter ett ESPD ska omfatta har fastställts i en EU-förordning av Kommissionen.

Hur gör man?

ESPD är i princip ett dokument som ska skickas med anbudet. (För den som vill ska sägas. Det är frivilligt för leverantörerna, de kan lika gärna skicka in de bevis som myndigheten begär direkt).

För att innehållet ska bli rätt finns det en webbtjänst som EU-kommissionen tillhandahåller här: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sv.

Just nu, innan upphandlingsverktyg som Tendsign m fl har börjat hantera ESPD, kan det vara lite rörigt.

Tills det finns praxis som säger annat eller tills upphandlingsverktygen hanterar ESPD, borde man kunna göra enligt följande:

  1. Ange i förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumenten) vilka bevis i underlaget som preliminärt kan ersättas med ESPD.
  2. Skriv att den anbudsgivare som vill använda ESPD själv ska fylla i den på https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sv  genom att välja ”Ekonomisk aktör” och ”Skapa svar”. Därefter ska ESPD skrivas ut, undertecknas, skannas och bifogas anbudet.
  3. Kan vara bra att nämna en rimlig tidsfrist som ska gälla när myndigheten sedan vill se bevisen.
  4. Det kan även vara bra att tipsa anbudsgivaren om vilka sektioner som eventuellt inte behöver fyllas i, eller så hanterar man detta först på en direkt fråga. (Man kan fundera på varför ”Meddelandenummer i EUT S” behöver vara med egentligen? Vi kan väl bara förutsätta att anbudsgivaren skickar in ESPD för den aktuella upphandlingen? Verkar omständigt med temporära id-nummer från TED som sedan ska uppdateras…). Vidare bör anbudsgivaren bara svara ”ja” på del IVa, annars är det nog lättare att ge in efterfrågade bevis direkt i anbudet.

Det noteras att om man klickar runt på till exempel opic.com och laddar ner förfrågningsunderlag så är det en hel del som inte börjat med ESPD än.

Med vänliga hälsningar

Per Löwhagen

www.lowhagen.nu

Länkar: