Handla VA-material

Jag hjälpte en kund att genomföra en offentlig upphandling av VA-material.

Avtalet utformades som ett ramavtal där det ingick i den högst rankade leverantörens åtagande att köpa beställarens befintliga lager och upprätta ett konsignationslager i beställarens lokaler.

För större leveranser skulle förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Upphandlingen genomfördes med ett förhandlat förfarande.

Inledande dialog

Inledande dialog togs med ett antal tänkbara leverantörer i god tid före påbörjandet av upphandlingen för att framförallt ta reda på hur leverantörerna kunde hantera ett konsignationslager, men även för att höra om leverantörerna hade goda exempel på upphandlingar att dela med sig av. Det senare får man ta lite med en nypa salt eftersom det är populärt att rekommendera upphandlingar man vunnit :-)

Förfrågningsunderlaget

Upphandlingen genomfördes i två steg och ett enkelt kvalificeringsunderlag, bestående av en inbjudan och ett ansökningsformulär, annonserades.

När leverantörer kvalificerats skickades anbudsunderlaget ut, vilket bestod av:

Det som var lite lurigt var att upprätta à-prislistan utan att föreskriva något särskilt fabrikat/varumärke. Praxis har gjort det i princip omöjligt att föreskriva fabrikat även om man lägger till ”eller likvärdigt”. Men här gjorde kunden ett stort jobb och beskrev ganska ingående vilka krav som varje produkt skulle uppfylla. Trots detta hade leverantörerna vissa problem. Detta kunde dock lösas inom det förhandlade förfarandet.

Jag har sett att många beställare hänvisar till den så kallade ”RSK-databasen” vilket så klart är praktiskt och jag tror både leverantörer och beställare tycker att det är bra, men det borde vara ett problem med tanke på att varje RSK-nummer är knutet till en produkt av ett visst fabrikat.

Utvärderingsmodell

Inför upphandlingen inventerade kunden sitt befintliga lager. Ett 150-tal artiklar identifierades och mängden redovisades i FU. Vidare angav vi det minsta antalet artiklar som kunden ville ha ”på hyllan” i lagret samt den historiska årsförbrukningen. Den senare användes som vikt vid utvärderingen.

Offererade à-priser multiplicerat med tillhörande vikt minus den köpesumma som skulle erbjudas för att köpa kundens lager utgjorde det utvärderade priset.

Avtal kunde tecknas med 4 leverantörer utan problem. Ettan fick köpa och hantera lagret, övriga tre fick endast vara med vid den förnyade konkurrensen.

Per Löwhagen
www.lowhagen.nu

Ps. När man har många artiklar i en lista kan det vara lockande för leverantörerna att spekulera med låga priser för vissa poster och höga för andra. Det motverkas bäst genom att utvärdera med så verkliga mängder som möjligt. Vidare kan man införa ”max-priser” för varje post som anger vad man max är villig att betala och skriva att maxpriserna inte får överskridas. Det minskar tendensen att lägga onormalt låga priser då man inte kan hämta hem dem någon annanstans.  Ds.

 

 

2 reaktioner på ”Handla VA-material

 1. Hej,
  vad är valet att du använder ABM 07 och inte t.ex. Alos o5 ?
  Samt
  Kammarrätten i Gbg dom 6156-15 påtalar att det ok att använda ”eller likvärdig”!

  Gilla

  • Hej! Kunde lika gärna tagit ALOS men eftersom kunden är i anläggningsbranschen och är van vid att hantera AMA-systemet kändes ABM07 naturligt.

   Det är sant att just den domen kom fram till detta. Domstolen kom fram till att det inte var möjligt att beskriva de efterfrågade produkterna tillräckligt preciserat och begripligt utan hänvisningar till referensprodukter. För övrigt pekar praxis mot att det i princip ska vara objektivt omöjligt att beskriva föremålet för upphandlingen för att en hänvisning av det aktuella slaget ska vara tillåten.

   Mvh
   Per

   Gilla

Kommentarer inaktiverade.