Avtalsspärr vid ”tvåstegs-förfarande”

Jag fick en fråga på ett inlägg jag skrev om upphandling i två steg.   

Av inlägget framgick det att det inte fanns någon avtalsspärr mellan kvalificeringen och inbjudan till anbudsgivningen i en ”tvåstegs-upphandling” (Selektivt, Förhandlat, Urvals). Frågeställaren undrade om det inte gick att överpröva att man inte kvalificerade sig för anbudsgivning?

Men det går ju så klart.

Efter tilldelningsmeddelandet och under avtalsspärren går det utmärkt att överpröva beslutet att man ”inte kom med”.

Något att fundera över för övrigt i en”tvåstegs-upphandling” är om det är en bra eller dålig idé att skicka ut ett brev till de leverantörer som inte kvalificerade sig eftersom man då kan riskera att röja den absoluta anbudssekretessen som gäller fram till tilldelningsmeddelandet. Vidare kan det uppstå missförstånd om att tilldelning meddelats, så det gäller i vilket fall att vara tydlig.

I LOU står det i kap 9 § 10 att en upphandlande myndighet ska till den anbudssökande som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits snarast och inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in. Det står inget om när en leverantör kan skicka in en sådan begäran.

Om man läser förarbetena till LOU sidan 379-380 borde dock syftet med en sådan upplysning vara som komplement till tilldelningsmeddelandet (kap 9 § 9). Dvs myndigheten borde inte vara skyldig att lämna ett sådant meddelande innan tilldelningen även om myndigheten får en skriftlig förfrågan. Men säker kan man ju aldrig vara…

Om man får en fråga från en leverantör om de gått vidare är det nog enkkast att svara att upphandlingen pågår, sekretess råder och att att alla leverantörer kommer att meddelas tilldelningsbeslutet när det är dags.

Per Löwhagen

www.lowhagen.nu