Upphandling i två steg

Det finns fördelar med att dela upp din upphandling i två administrativa steg.

Det kan man i normalfallet göra vid förhandlat förfarande (LUF-över tröskelvärdet), selektivt förfarande (LOU/LUF-över tröskelvärdet) och urvalsförfarande (LOU/LUF-under tröskelvärdet).

En offentlig upphandling är i princip alltid uppdelad i två steg – 1.Kvalificering av leverantör och 2.Prövning av anbud.

I första steget kvalificeras leverantörer utifrån i förfrågan uppställda krav på leverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förmåga och kapacitet. I andra steget prövas och utvärderas anbudet.

Ovanstående görs i alla upphandlingar men i förhandlat/selektivt/urvalsförfarande delar man upp upphandlingen i två administrativa steg där leverantörerna först får skicka in ansökningar som prövas i steg 1. De leverantörer som kvalificerar sig bjuds in att lämna anbud i steg 2.

Några fördelar med att dela upp upphandlingen i två administrativa steg är:

  • Du kommer snabbt igång. Det behövs endast ett ganska enkelt PM för att annonsera.
  • När du annonserat har du mer tid att färdigställa FU för anbudsgivningen.
  • De leverantörer som inte kvalificeras behöver inte lägga tid och pengar på att ta fram ett anbud.
  • Du vet vilka som kommer att lämna anbud – de leverantörer som kvalificerar sig i steg 1.

Några nackdelar är:

  • Det tillkommer administration med dubbla öppningsförrättningar och utskick av FU.
  • Du är låst av den information du lämnat vid annonseringen när du sedan tar fram ditt FU för anbudsgivning.

I tidplanen nedan jämförs, i princip, selektivt förfarande (två steg) med öppet förfarande (ett steg) där målet är att nå ett avtalstecknande vid en särskild tidpunkt.

Öppen-Selektiv

Det man främst kan utläsa ur tidplanen är att man i selektivt förfarande ges mer tid att utforma det förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för anbuden (rad 5). Det är också enligt min erfarenhet den vanligaste anledningen till att man delar upp upphandlingen i två administrativa steg, ofta är det bråttom att komma igång.

Det finns så klart fler för- och nackdelar med att dela upp sin upphandling i två administrativa steg. Hör gärna av dig om du behöver hjälp.

Per Löwhagen
www.lowhagen.nu

Ps. Om du handlar enligt LUF. Använd aldrig selektivt förfarande, det är ju totalt meningslöst när du lika gärna kan välja förhandlat förfarande. Ds.

2 reaktioner på ”Upphandling i två steg

Kommentarer inaktiverade.