Risker med tekniska lösningar i anbud (byggentreprenad)

Önskemålet om att tekniska lösningar och dylik ska redovisas i anbudet kommer från kunderna med jämna mellanrum och man ställs inför valet om man ska ta med ett sådant krav eller inte.

Det beror så klart mycket på vad som handlas upp men det kan innebära ganska stora risker att begära in en teknisk lösning i ett anbud. (Nu pratar vi offentlig upphandling)

Om man till exempel tittar på en upphandling av en utförandeentreprenad (AB04) där myndigheten projekterat fram den tekniska lösningen så är ett sådant krav på redovisning ganska meningslöst. Anbudsgivaren är ju låst till myndighetens lösning och om anbudsgivaren redovisar något avvikande så diskar han i princip sig själv. Här kan det räcka med att titta på liknande referensuppdrag i kvalificeringsfasen.

Då passar det bättre med redovisning av tekniska lösningar vid en totalentreprenad (ABT06) där myndigheten sätter ramarna och anbudsgivaren ska projektera fram den tekniska lösningen inom ramarna. Men man får vara försiktig även här. Lösningen måste ju trots allt uppfylla ramkraven. Redovisningen ska prövas mot samtliga relevanta krav i förfrågningsunderlaget. Om redovisningen inte håller måttet måste man förkasta hela anbudet.

Man bör således tänka på saken både en och två gånger innan man beslutar att begära in redovisningar av tekniska (och andra) lösningar.

Om man ändå känner att man måste få in något som visar att anbudsgivaren förstått vad upphandlingen handlar om så bör man vara tydlig i förfrågningsunderlaget med vad som ska redovisas och mot vilka krav som det redovisade kommer att prövas samt förklara vad som händer om redovisningen inte håller måttet.

//Per
www.lowhagen.nu

Ps. Ett annat (riskfriare) sätt att säkerställa att leverantören klarar att leverera är att fokusera lite hårdare på kvalificeringsfasen. Ds.