Kort om standardavtal

När man ska börja med att strukturera upp sitt förfrågningsunderlag kan det vara en bra idé att undersöka om det finns något standardavtal att utgå ifrån inom den aktuella upphandlingens område.

Genom att studera förekommande standardavtal får man en inblick i hur branschen eller åtminstone en part i branschen resonerar kring olika avtalsfrågor och hur man strukturerar upp en kontraktshandling.

De branschgemensamt framtagna standardavtalen som t ex AB04 och ABT06 behöver man ofta inte ändra i. Det finns dock standardavtal som upprättats ensidigt av en part där man kan behöva göra ändringar för att balansera avtalet.

Ett enkelt sätt att göra sina ändringar på är att upprätta ett eget kontrakt som följer standardavtalets struktur och sedan tydligt redovisa sina avsteg från standardavtalet under motsvarande rubrik i kontraktet. Det gäller då att det framgår tydligt av avtalshandlingarna att kontraktet rangordnas högre än standardavtalet för att vara säker på att ändringen är giltig.

Genom att använda sig av standardavtal kommer man snabbt igång med arbetet att strukturera upp sitt underlag samtidigt som man håller sig till dokument som leverantörerna känner till.

Tänk på att:

  • Standardavtal kan vara ensidigt framtagna av den andra partens branschorganisation.
  • Det finns särskilda formkrav för ändringar i AB/-T/-K.

//Per
www.lowhagen.nu

En reaktion på ”Kort om standardavtal

Kommentarer inaktiverade.