Begrepp och transparens

En mycket enkelt sätt att öka transparensen i sina upphandlingar och förfrågningsunderlag är att utgå från standardavtal som branschen känner till.

Mitt råd är dock att inte köpa dessa ”rakt av” utan gör de ändringar du finner nödvändiga.

Förfrågningsunderlaget blir ännu tydligare om du tar dig tiden att läsa igenom standardavtalen och konsekvent använda dig av exakt samma begrepp och vokabulär som i standardavtalen.

Om det till exempel i standardavtalet talas om ”kontraktssumma” så ska du inte använda ordet ”avtalssumma” om du menar samma sak som det förra.

Genom att vara konsekvent med dina begrepp genom hela förfrågningsunderlaget ökar du tydligheten ordentligt.

//Per
www.lowhagen.nu

Tänk på:

  • Samma begrepp skulle kunna ha olika betydelse i olika standardavtal