Avbryta upphandling – Fel i modell

Ibland händer det, trots att man gått igenom sin utvärderingsmodell flera gånger tillsammans med kunden, att man får in anbud där någon smart anbudsgivare utnyttjar modellen.

Oftast brukar jag tillsammans med kunden få till en modell som speglar det kommande behovet ganska väl och då kan det egentligen kvitta vilka priser anbudsgivaren lämnar eftersom om modellen är rätt så blir allt rätt i slutändan. (Men om leverantören dumpar priserna och inte tänker leverera enligt dem kan det ju bli besvärligt. Läs mer om onormalt låga anbud här.)

I en lägsta-pris-upphandling så hände det att vi fick in flera jämna och bra anbud men ett stack ut.

Alla anbudsgivare utom en hade lämnat generellt låga priser (vi hade ca 10 à-priser som skulle in) uppenbarligen utan att fundera djupare på de vikter/volymer vi använt i modellen.

Anbudsgivaren med lägst utvärderat pris hade utnyttjat modellen, men på ett korrekt sätt. Anbudsgivaren hade sänkt sina priser där vi hade höga vikter och varit modig och höjt priserna rejält där vi hade låga vikter. Anbudsgivaren kom etta i upphandlingen eftersom de sänkningar han gjort kompenserade höjningarna med råge.

Kunden var dock måttligt imponerad av manövern eftersom ett antagande av anbudet skulle medföra att avtalet blev väldigt dyrt och därför inte alls vara det med lägst pris. Vikterna i modellen speglade inte verkligheten, kom man på.

Vi valde att avbryta upphandlingen med motiveringen att det anbud som utvärderades som etta i upphandlingen inte skulle vara det med lägst pris när avtalet skulle fullgöras. Vi framförde i avbrytandebeslutet att det var fel i utvärderingsmodellen och att vi gjort bedömningen att felet var väsentligt och att det inte skulle varit affärsmässigt försvarbart att anta det vinnande anbudet. Vi bedömde att vi hade stöd för vårt resonemang i Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel Oy mot Imatran kaupunki (Hansel) och Kammarrätten i Sundsvall 2014-04-08, mål nr 471-472-14.

Förfrågningsunderlaget justerades, upphandlingen annonserades om och genomfördes utan problem.

Om man upptäcker att det blivit fel i utvärderingsmodellen finns det således möjligheter att avbryta upphandlingen men varje enskilt fall måste analyseras noga.

//Per Löwhagen
www.lowhagen.nu

Ps. Tänk på att även ett beslut att avbryta en upphandling kan överklagas. Det går inte heller att godtyckligt avbryta en offentlig upphandling. Ds.