Begränsad kontroll

Ett sätt att underlätta för dina anbudsgivare är att utnyttja möjligheten till begränsad kontroll enligt LOU (LUF) kap 11 § 17 (kap 11 § 13) och kap 15 § 13b.

Det innebär kort att man begränsar kontrollen av kvalificeringskraven avseende leverantörers lämplighet till det eller de anbud som är i läge för tilldelning.

Du behöver alltså inte belasta alla anbudsgivare med uppgiften att redan i anbudet skicka in bevis för att visa att de uppfyller kvalificeringskraven (eller de kvalificeringskrav du begränsar kontrollen till).

Detta innebär dock inte att man kan strunta i kvalificeringskraven och godtyckligt tillföra dessa i ett senare skede. För att uppfylla kravet om transparens måste även de krav och bevis som är föremål för begränsad kontroll tydlig anges i förfrågningsunderlaget.

Fördelen för myndigheten är att man snabbare kommer till ett avslut, givet att det är en upphandling med ett stort antal anbudsgivare där utvärderingsmodellen inte är så omfattande, t ex lägsta pris. Då kommer man snabbt fram till vilka anbud som är i läge för tilldelning och kan kontrollera kvalificeringskraven endast i dessa anbud.

En eventuell nackdel (för myndigheten) är att man måste vänta på att bevis ska komma in från de leverantörer som är i läge för tilldelning. Det kan även dra ut på tiden om ett eller flera av de anbud som var i läge senare visar sig inte uppfylla kvalificeringskraven, då får man gå vidare till nästa leverantör och begära in bevis från denne.

Det gäller alltså (som vanligt) att väga för och nackdelar mot varandra innan man beslutar att använda sig av begränsad kontroll.

//Per
www.lowhagen.nu