Att lämna anbud

Jag har genomfört många upphandlingar och läst flera hundra anbud genom åren.

Det är alltid lika tråkigt när en anbudsgivare missar något i sin anbudsgivning och jag försöker alltid att förenkla och förbättra förfrågningsunderlaget till nästa gång jag gör en liknande upphandling.

Behovet av förenklingsåtgärder varierar med branch och upphandlingsföremål.

Ofta kan en leverantör med mycket små medel komma mycket långt i att kvalitetssäkra sin anbudsprocess, även om man är ett litet företag eller är ovan att lämna anbud.

Det första är att inse att en myndighet har begränsade möjligheter att förhandla eller diskutera kring eventuella brister i anbudet, hur obetydliga dessa än kan tyckas. Detta ställer stora krav på leverantören att svara korrekt på det som myndigheten efterfrågar och lämna sitt bästa anbud på en gång eftersom det med största sannolikhet inte blir någon förhandling. Ställer även stora krav på myndigheten att utforma ett tydligt förfrågningsunderlag.

Nästa tips är att (åtminstone till en början) endast svara på det som efterfrågas och fokusera på det. Lägg inte onödig tid på annat, myndigheten får ändå inte ta hänsyn till det. Vidare kan ej efterfrågad information som skickas med, t ex broschyrer och dylikt, innehålla information som myndigheten kan tolka som reservationer.

bråttom

Jag använder mig alltid av olika formulär för att underlätta för leverantörerna. Det är även viktigt att man har tydliga instruktioner till formulären. (Läs mer om det här).

Även om myndigheten använder upphandlingsverktyg som TendSign, Kommers m fl kan det bli riktigt rörigt (Lite mer om det i kommande inlägg).

Om du som leverantör fått förfrågningsunderlaget digitalt så gör en sökning på orden ”anbud”, ”ska” och ”skall” så borde du fånga upp en hel del som krävs av dig i förfrågningsunderlaget.

Lycka till med din anbudsgivning!

//Per
www.lowhagen.nu