Att upphandla det okända

När man går in i en upphandling där man själv inte har sakkompetensen om upphandlingsföremålet inser man hur beroende man är av övriga medlemmar i upphandlingsgruppen. Det gäller att vara ödmjuk och göra klart för övriga medlemmar att man inte har sakkompetensen i just den här upphandlingen. Sen gäller det helt enkelt att intressera sig för upphandlingsföremålet och försöka att ta reda på så mycket som möjligt om det nya området.

I en upphandling av ”det okända” blir upphandlarens roll mer processledande.

För upphandlingsprocessen är ju trots allt (i princip) densamma, så på något sätt är man ändå ”hemma”.

Upphandlingsprocessen ska planeras, ett förfrågningsunderlag ska tas fram, man har en viss tid på sig och så vidare. Man behöver inte vara rädd för att handla upp det okända men man ska ha viss respekt för det.

Att börja med när du ska handla upp något okänt:
– Kolla upphandlingsdatabaserna efter liknande upphandlingar
– Se till att personer med sakkompetens finns med i upphandlingsgruppen
– Googla…

//Per
www.lowhagen.nu