Anbudsformulär

Formulär av olika slag som ger stöd till anbudsgivare är ett mycket bra sätt att höja kvaliteten på anbuden.

Det viktigaste formuläret är kanske anbudsformuläret.

Jag använder alltid någon form av anbudsformulär. Anbudsformuläret ska inte enbart vara någon checklista för att säkerställa att allt är med utan bör inledas med en referens till förfrågningsunderlaget i sin helhet, innehålla skrivningar som säkerställer att allt av vikt kommer med i anbudet och avslutas med ett intygande om att alla villkor och krav accepteras.

Gärna även en text om att de omständigheter som framgår av LOU/LUF kap 10 (uteslutningsgrunderna) inte föreligger .

Se till att du sätter dig in i anbudsgivarens situation när du skapar ditt formulär. Det ska vara enkelt att fylla i och endast det som verkligen är av vikt bör efterfrågas. Ofta ser jag myndigheter som använder upphandlingsverktyg som Tendsign, Kommers, m fl där myndigheten har rutor som ska fyllas i av anbudsgivare efter vart och varannat stycke utan att man riktigt ser syftet. Ett sådant upplägg gör förfrågningsunderlaget svårläst och risken att anbudsgivaren missar något ökar med antalet rutor som ska fyllas i.

Tips:

  • Om du har ”ja/nej-rutor” i ditt formulär. Skippa åtminstone ”nej-rutan”. Den är ju meningslös. Har någon någonsin kryssat i nej-rutan annat än av misstag?
  • Fastän du använder ett formulär måste du ge tydliga instruktioner om vad anbudet ska innehålla.
  • Lås inte excelark och dylikt. Vad skulle kunna hända?

//Per
www.lowhagen.nu

En reaktion på ”Anbudsformulär

Kommentarer inaktiverade.