Kort om plan för upphandling

För att få till en så bra affär som möjligt och för att hålla koll på sin upphandling krävs det noggrann planering.

Så mycket som möjligt bör vara utrett och klart innan man på allvar börjar med att ta fram förfrågningsunderlaget.

Som du säker redan vet så måste allt vara klart senast vid annonseringen. Efter det finns det endast små möjligheter till förändringar. Vidare krävs det en del arbete för att göra underlaget så transparent som möjligt.

Man ska undersöka behov och marknad, formulera strategier och sedan sammanfatta allt i ett välbalanserat och attraktivt förfrågningsunderlag. Därefter ska man begära in anbud och välja leverantör mm.

Allt detta kräver sin planering och det kan vara ett bra stöd att skriva ner allt man ska göra i en plan.

Jag brukar skriva en sådan ”plan för upphandling”. Planens omfattning styrs så klart av upphandlingens komplexitet.

Planen ställs upp i kronologisk ordning och omfattar hela upphandlingsprocessen från beställning av uppdraget till hur avtalstecknandet efter genomförd upphandling ska ske.

Planen uppdateras allt eftersom upphandlingsprocessen fortskrider.

Tips:

  • Börja med en översiktlig tidplan, den är ofta en ögonöppnare…

//Per
www.lowhagen.nu