Lägsta pris eller kvalitet?

Det ena utesluter inte det andra.

När man läser om offentlig upphandling i media handlar det ofta om priset och kvaliteten hos det upphandlade.

”Nu har man bara tittat på priset igen och struntat i kvaliteten”, kan det låta.

Utgångsläget för sådana uttalande verkar vara att man endast läst vilken värderingsprincip som valts för upphandlingen och det finns bara två:

  • ”Lägsta pris” eller
  • ”Ekonomiskt mest fördelaktiga”.

”Lägsta pris” innebär inte per automatik att man bara tittat på priset.

En upphandling handlar om mycket mer än en utvärderingsmodell. Det handlar om att ta fram en avtalshandling som man kan tänka sig att leva med under flera år framöver och därefter fråga marknaden vad den vill ha för pris för att leverera enligt villkoren i avtalshandlingen.

En väl genomarbetad och tydlig avtalshandling där kvalitetskraven är tydligt angivna och mätbara behöver inte fokusera på annat än priset.

Det handlar mycket om att följa upp sina ställda krav. Även om man har en utvärderingsmodell som fokuserar mer på andra parametrar än priset så gäller ju detta endast vid utvärderingstillfället. Det är fortfarande upp till myndigheten att följa upp den i anbudet utlovade kvaliteten, oavsett utvärderingsprincip.

En väl genomarbetad utvärderingsmodell där kvaliteten vägs in är så klart något att arbeta för men en utvärderingsmodell är i sig ingen garanti för en leverans med hög kvalitet.

Det gäller att ha ett kontrakt som binder leverantören till sina löften och sedan att följa upp kontraktet. Det är inte fel att koppla viten till kraven.

//Per
www.lowhagen.nu

Ps. Gör hela avtalshandlingen klar innan du bestämmer utvärderingsmodellen. Den senare tenderar annars att stjäla mycket tid på bekostnad av den förra. Ds.

En reaktion på ”Lägsta pris eller kvalitet?

Kommentarer inaktiverade.